Tun Shi Xing Kong

8,7

吞噬星空

Episodios: 2

1. Episodio 1

29/11/20

Reparto

Yin Xie

徐欣

Qianjing Zhao

罗峰 / 张泽龙

Ruoyu Zhang

龚心兰 / 妖娆

Yuze Sang

江年

Lei Wu

邬通

Chanfei Li

维妮娜

Zhihao Su

朱喜

Xiaobing Wang

颜海

Xin Zhang

李耀

Vin Zhang

李耀

Preguntas frecuentes

Series similares a: Tun Shi Xing Kong